0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Ndikimi i remitancave në bizneset familjare në Kosovë

I/E nderuar,

Unë jam Valdet Hadri, student i Doktoratës në Universitetin Alpen Adria, Klagenfurt të Austrisë.

Si pjesë të doktoraturës sime, unë jam duke kryer një studim mbi rolin apo ndikimin e remitencave/diasporës në bizneset në Kosovë

Pyetësori përveç që është kopje fizike është edhe online dhe është anonim dhe zgjat Max. 15 minuta.  

Pyetësori për studimin mund të gjendet në linkun e mëposhtëm:

https://survey.aau.at/index.php/585796?lang=en

Të gjitha të dhënat e mbledhura në studim do të trajtohen në mënyrë konfidenciale dhe do të përdoren ekskluzivisht për qëllime shkencore.

Nëse keni ndonjë pyetje ose paqartësi, si dhe nëse jeni të interesuar për rezultatet, ju lutem mos ngurroni të më kontaktoni. (valdetha@edu.aau.at)

Me respekt,

Valdet Hadri